Nadační fond Sonriño

Pár slov zakladatele Nadačního fondu

​​

Když jsem si koncem roku 2016 vzal dlouhodobé pracovní volno a odjel do Jižní Ameriky s původním úmyslem ji během 6 měsíců procestovat, netušil jsem jaké "následky" to na mně zanechá. Kromě cestování jsem nejdříve zvolil účast v dobrovolnickém projektu ve státní škole v Cuscu, Peru. Z původního jednoho měsíce učení a asistování v hodinách matematiky byli měsíce tři a následně jeden měsíc v Quitu, Ekvádoru. Po krátkém čase, jsem si začal všímat některých dětí  a jejich velkého zájmu o studium. Bohužel, "díky" špatným ekonomických podmínkám jejich rodin, však nemají prostředky ani na základní studijní pomůcky. Kružnice se dělají obtahováním mincí, navzájem si půjčují psací potřeby atd. Byl jsme zvědav, v jakých podmínkách se doma připravují do školy. Zašel jsem tedy do rodin několika nejlepších studentů. Byl to pro mne docela silný zážitek. Bydlení v domech z nepálené hlíny v ubohých podmínkách, žádné vlastní pokoje s vybavením pro studium jak to známe z našich končin. A přesto dosahují ve škole vyjímečné výsledky.

 

Tato osobní zkušenost mě motivovala k pomoci těm nejlepším studentům z nejlepších v jejich studiu tak, aby byli v budoucnu díky svému vzdělání schopni pomoci nejen svým rodinám, ale i komunitám ze kterých pocházejí. Když jsem se po 7 měsících pobytu v Jižní Americe, z toho většinou v Cuscu, vrátil do České republiky, věděl jsem, že to nebude na dlouho. Rozhodl jsem se přestěhovat a žít v Cuscu a nejenom se věnovat svým pracovním aktivitám v oblasti turizmu, ale i práci v různých sociálních projektech. Jedním z těchto projektů je i projekt Nadační fond Sonriño (Sonrisa de niño - Usměv dítěte)Koncem roku 2017 jsme s přáteli z České republiky založili tento fond, protože si myslíme, že si to tyto nadané děti zaslouží. 1. února 2018 byl náš Nadační fond Sonriño zapsán Městským soudem v Praze do Nadačního rejstříku (IČO: 06824480). Sponzorovat některé studenty jsme však začali už předtím a to formou soukromých příspěvků na nákup základního studijního vybavení, jako jsou školní pomůcky a kvalitní učebnice nebo nákup základního vybavení pro studium doma (psací stoly, židle, lampičky atd.). Dalším cílem je připravit tyto nadané žáky na přijímací zkoušky k přijetí na speciální státní střední školu Colegio de Alto Rendimiento (COAR) - Ministerstva vzdělávání Peruánské republiky, kdy tato instituce převezme odpovědnost za jejich vzdělání formou internátní školy s vysokým standardem výuky a s možností pokračování v dalším studiu na významných univerzitách a to nejenom v Peru, ale i v zahraničí, formou státních a soukromých stipendií. 

Věříme, že Vás naše myšlenka pomoci těmto nejlepším studentům z ekonomicky slabých rodin osloví a rozhodnete se svojí troškou přispět ke zkvalitnění jejich života. V nejbližší době spustíme vlastní webové stránky Nadačního fondu. Do té doby nás můžete ohledně účasti na projektu kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře a veškerou spolupráci projednáme individuálně. 

 

Jsme si vědomi, že nemůžeme změnit svět a pomoci všem kteří by si to zasloužili, ale můžeme se o to aspoň pokusit. 

Závěrem bych rád použil jednu větu mého blízkého přítele jako motto celého projektu: 

"Pomáhejme těm, co chtějí být lepší."

Július Válka

Květen 2018 

Cusco, Peru

Portal Confituria Nº265 INT. 02

Plaza de Armas

Cusco-Cusco-Cusco 08000

Perú

WhatsApp: +420 720 704 656 (CZE, SVK, ESP, ENG, GER)

Mobile / WhatsApp: +51 920 234 612  (CZE, SVK, ESP, ENG, GER)

© 2019 Perú Travel by Viajes y Servicios Turísticos Flamenco S.A.C.